Cena

  • Převod soukromé lékařské praxe na s.r.o.

Cena za poskytnuté služby závisí na potřebách a požadavcích lékaře a pohybuje se v rozmezí od 24 000,-Kč do 29 000,- Kč vč. DPH. Cena je konečná a zahrnuje veškeré správní poplatky ve výši 13 000,- Kč a složení základního jmění v hodnotě 1 000,-Kč u bankovního ústavu. Celý proces trvá 2 – 3 měsíce.

Při vyřizování převodu lékařské praxe souběžně u dvou lékařů Vám bude poskytnuta sleva ve výši 3 000 Kč.

  • Vedení agendy vůči zdravotním pojišťovnám

Cena je individuální dle rozsahu služeb, objemu zpracovaných dat a časové náročnosti. Může být stanovena paušální částkou nebo hodinovou sazbou. Vše je na vzájemné dohodě.