Roční vyúčtování 2017

(zaslané zdravotními pojišťovnami v roce 2018)

Veškeré zdravotní služby poskytnuté v roce 2017, vykázané do 31. 3. 2018  budou zařazeny do hrazených služeb za období 2017. Tak jako v loňském roce, tak i v roce letošním budou zdravotní pojišťovny vycházet z platných úhradových dodatků a současně  úhradové Vyhlášky, které  stanoví hodnotu bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulační omezení pro tento rok.

Proč podat odvolání ?

  • pojišťovny uplatňují regulační mechanismy bez informací o objektivních důvodech navýšení zdravotní péče ze strany poskytovatele,
  • může nastat nesoulad ve vykázané a uznané zdravotní péči obou stran.

Jaký je postup ?

  • emailem, případně telefonicky si vyžádám od Vás potřebné dokumenty,
  • zpracuji analýzu poskytované zdravotní péče pro Vaše pracoviště,
  • v případě, že existují reálné důvody pro zohlednění regulací za vykázanou zdravotní péči, sepíši odvolání, které Vám zasílám připravené k odsouhlasení.

Pro ekonoma není výše uvedené až takový oříšek, jako pro  lékaře, který mnohdy nemá chuť, sílu ani čas věnovat se takovýmto aktivitám. Zároveň bývají zaslané dokumenty ze stran zdravotních pojišťoven nepřehledné.