Komunikace se zdravotními pojišťovnami – řádné a opravné dávky, elektronická příloha 2 (EP 2)

Nabízím možnost zasílání řádných a opravných dávek na zdravotní pojišťovny, opravu chyb uvedených v zúčtovacích zprávách, kontrolu doručených dokumentů, kvartální kontrolu průměrných nákladů / UOP, jejich porovnání s hodnotami úhradových dodatků a vytvoření přehledu vykázané zdravotní péče Vašeho lékařského pracoviště pro případné jednání se zdravotní pojišťovnou (sepsání odvolání, případně žádostí o úpravu parametrů).

Dnes je doporučeno a téměř žádoucí komunikovat se zdravotními pojišťovnami formou portálu ZP. Administrace personálního, organizačního a technického vybavení, rozšíření smluvních výkonů poskytovatelům zdravotních služeb v on-line systému přílohy č. 2 na portálu ZP  ušetří spoustu času a zbytečné náklady na korespondenci mezi Vámi a zdravotní pojišťovnou. Snahou zdravotních pojišťoven je rozšířit elektronickou komunikaci a zajistit tak větší přehlednost a rychlost vyřízení požadavků. Právě probíhající sjednocení komunikace mezi všemi zdravotními pojišťovnami formou elektronické přílohy č. 2 je jedním z priorit současné doby ve zdravotnictví.

Mým cílem je zastoupit Vás v komunikaci se zdravotní pojišťovnou a dohlédnout, aby veškeré povinnosti ze strany lékaře vůči zdravotní pojišťovně byly splněny řádně a včas.

Cena je individuální dle rozsahu služeb, objemu zpracovaných dat a časové náročnosti. Může být stanovena paušální částkou nebo hodinovou sazbou. Vše je na vzájemné dohodě.

Léčba pacientů je pro Vás na prvním místě a administrativu přenechejte těm, kteří to můžou udělat za Vás.