Převod soukromé ordinace na společnost s ručením omezeným

Celý proces převodu soukromé lékařské praxe na společnost s ručením omezeným je komplikovaný a hlavně časově náročný. Je nutné provádět všechny potřebné kroky v určité posloupnosti. Prvotním krokem je sepsání zakladatelské listiny, finálním pak podání žádostí o uzavření nového smluvního vztahu na zdravotní pojišťovny.

Co Vás čeká ?

  • úvodní schůzka, kde Vás navštívím v ordinaci a probereme Vaše požadavky (přibližně   1 hodina Vašeho času)
  • schůzka u notáře (maximálně 1 hodina Vašeho času)

Správné vyplnění a podání všech dokumentů na příslušné úřady, zajištění náležitých příloh k žádostem, komunikaci s úředníky ….. vše zajistím za Vás.

Cena za poskytnuté služby závisí na potřebách a požadavcích lékaře a pohybuje se v rozmezí od 24 000,-Kč do 29 000,- Kč vč. DPH. Cena je konečná a zahrnuje veškeré správní poplatky ve výši 13 000,- Kč a složení základního jmění v hodnotě 1 000,-Kč u bankovního ústavu. Celý proces trvá 2 – 3 měsíce. Pokud plánujete převod lékařské praxe k 1. 1. 2018, nyní je nejvyšší čas začít !

Věnujte svůj čas pacientům a administrativu přenechejte na mě.